Cánh gà kho gừng

Xuất xứ: Tomita Mart

Quy chuẩn đóng gói: khay

Cánh gà kho gừng

- Cánh gà hữu cơ Giang Nam

- Gia vị hữu cơ

119,000₫ /khay

Sản phẩm liên quan