cam canh

Xuất xứ: Bình Dương

85,000₫ /kg

Cam được trồng ở Bình Dương (vùng nhiệt đới) tuy trái mùa nhưng khí hậu vẫn phù hợp để cam canh ra quả. Tuy nhiên, do là trái vụ nên quả sẽ có màu vàng thay vì màu đỏ như chính vụ.

Sản phẩm liên quan