Quy định và hình thức thanh toán

1. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt 

  • Phương thức giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với mọi khách hàng thông qua các đối tác vận chuyển và nhân viên vận chuyển của Tomita Mart.
  • Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho nhân viên giao nhận ngay sau khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa và nhận phiếu giao hàng.

2. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng thông qua chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại các hệ thống ngân hàng.

Tài khoản Tiên Phong bank:

Số tài khoản: 19810404001
Chủ tài khoản: Vũ Thị Thu Hà
Chi nhánh: Ngân hàng Tiên Phong CN Thanh Trì