Ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Bán buôn tổng hợp

- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

- Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

- Bán buôn đồ uống

- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống